Historie

Vznik názvu obce - 2.varianty

1. Jméno vesnice se odvozuje ze jména čeledního či patronomického, jež značívalo původně rod, lid a teprve, když lid zaujal pevné sídlo a vědomí o původu jména přeneseno bylo jménem na sídlo - dědinu řadovou. Všechna jména patronomická užívají se jen v mnohočtu a tedy od Chrlici, značící rod přeneseno na vesnici s koncovkou - ice- CHRLICE.

2. Jméno vesnice poukazuje také na přirozenou polohu její, jež je v nížině, kde protékaly řeky Svitava a Švancara, které se každoročně na jaře rozvodnily a vychrlily spoustu vod tak, že utvořily od Rebešovic k Chrlicím, Holáskám a Modřicím jedno veliké jezero. Řeka Svitava, která každoročně vychrlila své vody u Chrlic a odtud nazývalo se obyvatelstvo zde usazené Chrlicí. Tento název přešel pak na vesnici, jež se dosud jmenuje CHRLICE.

U příležitosti 940. výročí zmínky o Chrlicích vydala městská část Brno-Chrlice knihu Chrlice se svojí historií, tradicemi a současností. Jak je z názvu patrné je v ní mnoho historických, ale i současných informací o Chrlicích, které v městu Brnu patří teprve necelé tři desítky let.


Významná osobnost

Ernst Mach (Arnošt Mach) - byl významnou osobností evropských kulturních dějin druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Narodil se r. 1838 v Chrlicích, zemřel uprostřed událostí 1. světové války r. 1916 v Haaru u Mnichova.

Založil filozofický směr nazývaný empiriokriticismus (který považoval každý jev za soubor "prvků empirie-zkušenosti", tj. subjektivních počitků). K jeho nejznámějším dílům patří: Analýza počitků (1885), Principy učení o teplotě (1895), Poznání a omyl (1905).

Ve své době působil velmi mocně (např. diskuse s A. Einsteinem). Po jeho smrti se k jeho odkazu hlásila řada oborů, skupin a jednotlivců (tzv. vídeňský kruh).
 

Mach přispěl k vybudování základů mechaniky a teorie relativity.

Památky

Zvonice - pochází pravděpodobně z 1. pol. 19. století.


Kaplička - původní byla postavena r. 1699, obnovena v  r. 1747 a dnešní podobu získala r. 1908. Stavba se váže k pověsti o nalezení sošky P. Marie, která je umístěna v tuřanském kostele.


Chrlický zámek - stojí zřejmě v místech někdejší tvrze, která se připomíná v r. 1561 a v témže roce byl postaven olomouckými biskupy zámek. Budova pak byla několikrát přestavována. Její jádro tvoří barokní přestavba, kterou v l. pol.18. století uskutečnil M.Grimm. V r. 1935 byl zámek přestavěn do jednopatrové dvoukřídlové budovy, následně sloužící jako ústav pro nevidomé občany. Součástí byla i kaple v secesním slohu, po r. 1960 zrušená. Na počátku padesátých let byl interiér upraven jako domov důchodců. V pozdějších letech byly provedeny i stavební úpravy v půdních prostorách budovy. K další přestavbě dochází po r. 1993. Bylo postaveno nové křídlo.

Socha sv. Jana Nepomuckého - v současné době umístěna v nice zdi zámeckého nádvoří. Datum chronogramu je r. 1712.

Pomník - umístěn na náměstí, zbudován v r. 1924 na počest padlým a nezvěstným občanům v první světové válce. Po válce byla ve spodní části pomníku zabudována mramorová deska na památku obětem druhé světové války
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno