Ceník inzerce


INFORMACE

PRO

OBJEDNÁVKU  INZERCE VE ZPRAVODAJI

 „ CHRLICKÉ OKO “

 

Objednávku inzerce zasílejte na adresu :          oko@chrlice.brno.cz

                                                                      ( lze provést úpravou tohoto formuláře)

 

 

V objednávce uveďte :

 

  1. Kontaktní údaje

                                 -     název nebo jméno a příjmení inzerenta

-         sídlo nebo adresa

-        

-         telefon

-         e-mail

-         kontaktní osoba

 

  1. Termín uzávěrky čísla:    10. 3. ,   9. 6.,   8. 9. ,   10. 11. 2017

 

  1. Velikost inzerce:          1/8 strany A4  (93x 62 mm)        500,-Kč (vč. DPH)

 

  1. Způsob platby :

a)      v hotovosti - Bc.  Hana Kuljovská, tel.: 545 427 215,

b)      fakturou - během několika dnů po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme fakturu s údaji potřebnými k provedení platby.

Platbu je nutné provést předem, nejpozději v den uzávěrky příslušného vydání     zpravodaje.

 

  1. Návrh inzerátu v grafické podobě nebo text inzerátu (grafický návrh bude zpracován naším grafikem) zašlete elektronicky přílohou nejpozději v den uzávěrky příslušného vydání zpravodaje.

 

  1. Zpravodaj  Chrlické  OKO  vychází barevně  v nákladu 1450 výtisků

 

 

 

 

 

 

 
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno