Hlášení rozhlasu

Číslo : První část hlášení rozhlasu - nabídka zaměstnání Pošta Červen 2018
ikonka pošta Chrlice.wav
Číslo : Druhá část hlášení rozhlasu - blahopřání pan Viktorin Červen 2018
ikonka blahopřání pan Viktorin.wav
Číslo : Třetí část hlášení rozhlasu - Červen 2018
Číslo : Črtvtá část hlášení rozhlasu - Červen 2018
Číslo : Pátá část hlášení rozhlasu - Červen 2018

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno