Hlášení rozhlasu

Číslo : První část hlášení rozhlasu - Pošta Chrlice-uzavírka Březen 2018
ikonka pošta Chrlice.wav
Číslo : Druhá část hlášení rozhlasu - Úmrtí paní Macíčková Březen 2018
ikonka smuteční paní Macíčková.wav
Číslo : Třetí část hlášení rozhlasu - poplatek za psa Březen 2018
ikonka poplatek za psa.wav
Číslo : Črtvtá část hlášení rozhlasu - Výstava vín Březen 2018
ikonka vinařský spolek.wav
Číslo : Pátá část hlášení rozhlasu - Březen 2018

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno