Internet

Vážení spoluobčané, na konci dubna 2014 bylo spuštěno bezdrátové připojení k internetu. Vysílače jsou umístěny na radnici městské části a pokrývají tak přilehlý park, náměstí a z části i park Centra sociálních služeb. Název sítě je Chrlice_Public a k připojení nebudou vyžadovány žádné přihlašovací údaje. Bude ale nutné každou hodinu souhlasit s podmínkami použití služby.
Cílem je, aby mohli lidé, kteří čekají na zastávce nebo relaxují v parku, využívat toto připojení. Celý projekt bude v prvních měsících v testovacím provozu a je možné, že bude docházet ke změnám nastavení a způsobu přihlašování. Tuto službu berte, prosím, jako zpříjemnění pobytu v odpočinkových zónách a nevyužívejte ji pro komerční nebo nelegální aktivity. Provoz bude monitorován a zpětně vyhodnocen. Na základě výsledků se stanoví podmínky dalšího používání.
Rychlost připojení k internetu je pro každého uživatele omezena na maximálně 2048/512 kbs.

Zde je znění podmínek pro používání:

Souhlasím s tím, že při využívání tohoto internetového připojení budu respektovat právní řád České republiky a soukromí ostatních návštěvníků, zejména se zavazuji:
  • neporušovat autorská a související práva,
  • neprovozovat neoprávněné sázkové hry,
  • neumožnit dětem přístup ke stránkám s pornografickým obsahem,
  • nevytvářet internetové stránky s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog,
  • nestahovat nelegálně hudbu, filmy a další obsah.
Dále se zavazuji, že se nebudu žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mi nepřísluší. Použití tohoto internetového připojení je zakázáno pro podnikatelské a komerční účely. Každou hodinu bude připojení přerušeno a pro pokračování bude nutné znovu potvrdit tyto podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky použití služby kdykoliv změnit nebo poskytování služby omezit bez předchozího upozornění.
V případě nalezení jakýchkoliv chyb nebo zjištění nestandardního chování systému neprodleně tuto skutečnost oznámím administrátorovi na email oht@chrlice.brno.cz.oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno