Tancuj, mal'uj, ...


  

Mikroprojekt

Tancuj, mal'uj, spievaj, cez hranice snívaj

Městská část Brno-Chrlice už delší dobu rozvíjí přátelské vztahy se slovenskou partnerskou obcí Krajné. Loni navázali přeshraniční spolupráci i děti a učitelé základních škol z obou obcí a vznikl mikroprojekt Tancuj, maluj, zpívej, přes hranice snívej, spolufinancovaný Evropskou unií.

Nosnou myšlenkou projektu je aktivní zapojení moravských a slovenských dětí do tvorby vlastního kulturního programu. V listopadu 2011 se v Chrlicích i Krajném uskutečnily umělecké soutěže žáků základních škol v hudbě, tanci, v oblasti divadla, literatury i výtvarného umění. Nejtalentovanější děti z obou škol vytvořily ucelené česko-slovenské pásmo, s nímž se představily loni v prosinci v Krajném. Chrlické děti se díky tomu osobně seznámily s obcí a jejím okolím, ale i se zvyky, obyčeji a lidovými řemesly celého regionu. Součástí programu byly i tvořivé dílny a vernisáž výstavy výtvarných prací českých a slovenských dětí, která letos poputuje do Chrlic.
Asi 35 slovenských dětí na oplátku zavítalo do Brna od 22. do 24. června. Čekal je výlet k propasti Macocha s plavbou po říčce Punkvě, sportovní nebo společenské hry či plavání a seznámí se s tradicí Chrlických hodů. Hlavně si však spolu se svými českými kamarády opět připravily umělecké pásmo, které předvedly 23. června od 13,30 hodin v Ústavu sociální péče pro zrakově postižené na Chrlickém náměstí.
Pobyt slovenských žáků na jihu Moravy byl poslední akcí projektu. Úplně jej uzavře DVD, na kterém žáci z Krajného pracují se svými učiteli. Na disku budou představeny obě partnerské obce i základní školy a také ukázky z průběhu projektu, vystoupení, vernisáží, tvůrčích dílen či z výletu k Macoše.
Cílem projektu je, aby se děti spolu seznámily a spřátelily, ale také aby si utvořily osobnější vztah k učitelům a porozuměly lépe druhému jazyku. A samozřejmě aby lépe poznaly kulturu, literaturu, folklor či místní obyčeje sousedů. A díky jejich vystoupení a výstavě se s tradicemi přeshraničních partnerů seznámí i veřejnost v obou obcích.

Odkaz na stránky projektu v obci Krajné


oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno