Současné Chrlice

Charakteristika MČ

Městská část Chrlice se nachází v jihovýchodní části území města Brna a sousedí s městskými částmi Tuřany (k.ú. Holásky, Tuřany, Brněnské Ivanovice) a Brno jih (k.ú. Přízřenice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov). Na území Brno-venkov sousedí s Modřicemi, Rebešovicemi, Otmarovem, Sokolnicemi a Kobylnicemi.

Celé území MČ Chrlice má rozlohu 949 ha, počet obyvatel je 3176 (žijí v celkem 693 domech). Charakterem se jedná o původně zemědělskou vesnici o níž první zmínky pocházejí z 11. století.

K městu Brnu byly Chrlice připojeny v roce 1971, kdy se město rozrostlo o řadu příměstských částí.

Centrum MČ

Centrem nejstarší části obce je Chrlické náměstí s objektem bývalého zámku (letní sídlo biskupů) - dnes budova sloužící jako Ústav sociální péče pro nevidomé.

Na Chrlickém náměstí je sídlo úmČ Brno-Chrlice. V nově rekonstruované budově se nachází i pošta.

Naproti budově úřadu je požární zbrojnice - sídlo Sboru dobrovolných hasičů založeného v roce 1882. Ve zbrojnici je možné shlédnout historickou i současnou techniku. Prvořadým úkolem sboru je ochrana před požáry, pomoc při povodních, ale nelze opomenout i činnost kulturní.

Uprostřed náměstí stojí pomník padlým obětem války.

V MČ Chrlice se nachází ZŠ a MŠ J. Broskvy. Zahájení vyučování v nově postavené obecné škole započalo v roce 1897, v roce 1935 byla přistavena budova měšťanské školy. V 70. letech při budování sídliště byla postavena MŠ na ulici Šromové se 3 třídami. V letech 1994 -1999 proběhla rekonstrukce školy s přístavbou jazykových a počítačových učeben. Byla provedena plynofikace kotelny, výměna oken, včetně nové fasády. Součástí školy je nová jídelna s kuchyní pro 350 strávníků. Škola má tělocvičnu a gymnastický sál.

Na jižním okraji skladového areálu je budova SOU obchodní, jejíž součástí je internát a tělocvična s posilovnou.

Tělovýchova

V MČ Chrlice jsou 2 fotbalová hřiště, z toho jedno travnaté. V sousedství jsou tenisové kurty. Pro rekreaci jsou využívány 2 rybníky na Ivanovickém potoku (Splaviska). Jeden slouží pro rybaření, druhý je využíván ke koupání.

Pěší propojení, popř. cyklistické trasy je možné využít zejména mezi Holáseckými jezery, Splaviskem na polních cestách s vazbou na místní komunikace.

Průmysl

Územím prochází železniční trať z Brna do Přerova s místní železniční zastávkou (perníková chaloupka s postavami - dětská pohádka). Ze stanice je napojena vlečka do objektu sila - zemědělského zásobování a průmyslového areálu.

Dopravní spojení s centrem Brna je městskou dopravou (autobus č. 59 - Úzká-Chrlice popř. autobus č. 78 - Modřice-Chrlice-Tuřany-Slatina-Líšeň).

V zastavěném území MČ se nachází uprostřed firma CIPRES FILTR - vzduchotechnika, v jižní části slévárna ALFE, její vznik se datuje od roku 1913. Dále je zde středisko správy a údržby dálnic a dálniční oddělení Policie ČR.

Průmyslová výroba je soustředěna zejména do skladového areálu (ul. Tovární -Unibeton, ILBAU, Karton Morava atd.).

Zemědělské areály jsou v jižní části MČ - středisko Agro Brno-Tuřany (živočišná výroba), areál ZEZANA (silo) v likvidaci a objekty AGRO Modřice nyní také v likvidaci - pronajato jako sklady.
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno