Městská čast Brno - Chrlice | Úřad MČ

Úřad MČ

Kontaktní údaje
adresa Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
44992785 23
úřední hodiny pondělí 8:00 – 17:00 hodin
středa 8:00 – 17:00 hodin
tel. ústředna: +420 545 427 211
fax: +420 545 238 069
e-mail: info@chrlice.brno.cz
e-podatelna: epodatelna@chrlice.brno.cz
číslo datové schránky: sfbbyk3
e-úřední deska: úřední deska
webové stránky: http://www.chrlice.brno.cz/

TAJEMNÍK
Mgr. Ivo Petr
+420 545 427 213
+420 602 630 422
tajemnik@chrlice.brno.cz
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě MČ nebo zvláštnímu orgánu MČ,
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním,
 • tajemník je ze své činnosti  v oblasti samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi MČ.

Úřad se dělí na odbory, které zřídila rada MČ pro výkon odborných činností. Odbory se dále člení na nižší organizační složky - referáty.

přestupky na ÚMČ Brno-jih
matrika na ÚMČ Brno-Tuřany

Odbor finanční a sociální
vedoucí: Ing. Ludmila Ryšavá ludmila.rysava@chrlice.brno.cz

referát:

 • rozpočet
 • účetnictví
 • finanční kontrola
Ing. Ludmila Ryšavá +420 545 427 214
+420 778 487 342
 

referát:

 • sociální 
 • zdravotnictví
 • místní rozhlas
 • kultura
 • czechpoint 
 • ověřování
   
    sociální
            bytové               záležitosti

 
Bc. Hana Kuljovská


Mgr. Naděžda
Nezvalová
+420 545 427 215
+420 778 487 343
hana.kuljovska@chrlice.brno.cz
nadezda.nezvalova@chrlice.brno.cz

+420 545 427 223
+420 773 186 883

referát:

 • školství
 • personalistika
 • pokladna 
Jana Eliášová
 
+420 545 427 216
+420 778 487 344

jana.eliasova@chrlice.brno.czOdbor všeobecný
vedoucí: Miroslava Houšťová oht@chrlice.brno.cz

referát:

 • životní prostředí 
 • vodní, lesní hospodářství a zemědělství
 • správa tržiště, stánkového prodeje
 • výherní hrací automaty
 • volby
 • správa veřejných prostranství
 • správa daní a poplatků
 • informatika 
Miroslava Houšťová
 
+420 545 427 217
+420 778 487 341
miroslava.houstova@chrlice.brno.cz
referát:
 • sekretariát vedení
 • podatelna a spisová služba
 • poplatky ze psů
 • ověřování
 • czechpoint

 

Tamara Šmerdová +420 545 427 211
+420 778 487 340
tamara.smerdova@chrlice.brno.cz

Odbor stavební
vedoucí: Ing. Ilona Kaštanová su@chrlice.brno.cz
referát:
 • územní plánování
 • vodohospodářský
 • stavební úřad
Ing. Ilona Kaštanová +420 545 427 219
+420 778 487 345
ilona.kastanova@chrlice.brno.cz
referát:
 • silniční správní úřad
 • komunikace
 • speciální stavební úřad
Ing. Pavel Šrom +420 545 427 220
+420 778 487 346
pavel.srom@chrlice.brno.cz

Referát majetku a ochrany obyvatel
     
referát:
 • majetkový
 • požární ochrana
 • krizové řízení

Ing. Martina Molišová
+420 545 427 212
+420 778 487 347
martina.molisova@chrlice.brno.cz
 
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno