Sazebník úhrad

Povinný subjekt je oprávněn - v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

1. Přímý materiál
Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování)
formát A4 jednostranný 1,50 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,50 Kč/A3
formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
 
Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování)
formát A4 jednostranný 12,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 23,50 Kč/A3
 
Náklady na širokoplošné kopírování
čáry bez plnobarevných ploch 23,00 Kč/A4
čáry, malé plnobarevné plochy 28,80 Kč/A4
čáry, plnobarevné plochy 37,50 Kč/A4
plnobarevné plochy 63,60 Kč/A4
 
Náklady na černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,50 Kč/A4
 
Náklady na černobílý a barevný tisk na plotru a barevné tiskárně
formát A4 černobílý 15,00 Kč/A4
formát A4 barevný čárový tisk 17,00 Kč/A4
formát A4 barevný plošný tisk 20,00 Kč/A4
Mapové listy (ofsetový tisk) 140,00 Kč/A4
 
Náklady na opatření technických nosičů dat
CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů
disketa 3,5" dle pořizovacích nákladů
audiokazeta, videokazeta dle pořizovacích nákladů
2. Náklady na odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby
listovní zásilky na dobírku/doporučené  
balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
jiné (sdělí podatelna ÚMČ)
3. Osobní náklady
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali 175,00 Kč/hod
balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
jiné (sdělí podatelna ÚMČ)

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno