Úřední deska

 • Oznámení o čištění komunikací
  vyvěšeno dne: 19. 10. 2017
  datum sejmutí: 07. 11. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 19102017111840.pdf
 • Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy AGROFERT, a.s.
  vyvěšeno dne: 18. 10. 2017
  datum sejmutí: 20. 11. 2017
  oznamovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP
  ikonka 18102017110434.pdf
 • Veřejná vyhláška- Prodloužení platnosti stavebního povolení-Okružní křižovatka Rebešovická,Davídkova,Roviny
  vyvěšeno dne: 16. 10. 2017
  datum sejmutí: 01. 11. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 16102017164821.pdf
 • Rozhodnutí-Veřejná vyhláška-stavební povolení-splašková kanalizace Davídkova
  vyvěšeno dne: 16. 10. 2017
  datum sejmutí: 01. 11. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, OVLHZ
  ikonka 16102017164623.pdf
 • Oznámení zahájení územního řízení - Hydrovrty - ul. Davídkova
  vyvěšeno dne: 16. 10. 2017
  datum sejmutí: 01. 11. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 16102017151746.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 13. 10. 2017
  datum sejmutí: 30. 10. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 13102017154142.pdf
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ctiradova 25
  vyvěšeno dne: 10. 10. 2017
  datum sejmutí: 26. 10. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 10102017181655.pdf
 • D1 01191.C Brno centrum-Brno-jih . vyrozumění účastníků řízení o zastavení odvolacího řízení
  vyvěšeno dne: 10. 10. 2017
  datum sejmutí: 26. 10. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, OÚSŘ
  ikonka 10102017181340.pdf
 • Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení stavebního řízení
  vyvěšeno dne: 10. 10. 2017
  datum sejmutí: 26. 10. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 10102017133649.pdf
 • Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Přechodná úprava provozu na silnici Zámecká
  vyvěšeno dne: 10. 10. 2017
  datum sejmutí: 26. 10. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 10102017133501.pdf
 • Výběrové řízení na místo: referent/ka úseku dopravy a správních činností
  vyvěšeno dne: 06. 10. 2017
  datum sejmutí: 23. 10. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Medlánky
  ikonka 06102017083351.pdf
 • Výběrové řízení na místo: referenta přestupkové agendy
  vyvěšeno dne: 06. 10. 2017
  datum sejmutí: 31. 10. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 06102017083049.pdf
 • Výběrové řízení na místo: referent OÚSŘ
  vyvěšeno dne: 03. 10. 2017
  datum sejmutí: 31. 10. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 03102017144613.pdf
 • Oznámení o době a místě konání voleb
  vyvěšeno dne: 26. 09. 2017
  datum sejmutí: 23. 10. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 26092017103058.pdf
 • Nabídkové řízení na prodej pozemku v k. Mokrá Hora
  vyvěšeno dne: 25. 09. 2017
  datum sejmutí: 24. 11. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 25092017131447.pdf
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2023
  vyvěšeno dne: 13. 09. 2017
  datum sejmutí: 06. 12. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 13092017162639.pdf
 • Záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny- areál bývalého učiliště v Brně-Chrlicích
  vyvěšeno dne: 06. 09. 2017
  datum sejmutí: 22. 10. 2017
  oznamovatel: Jihomoravský kraj, KÚ JMK
  ikonka 06092017134214.pdf
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  vyvěšeno dne: 30. 08. 2017
  datum sejmutí: 23. 10. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 30082017080618.pdf
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
  vyvěšeno dne: 27. 02. 2017
  datum sejmutí: 28. 02. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno,OVV
  ikonka 27022017102740.pdf
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2016
  vyvěšeno dne: 23. 01. 2017
  datum sejmutí: 24. 01. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 23012017124821.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno