Úřední deska

 • Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  vyvěšeno dne: 23. 06. 2017
  datum sejmutí: 10. 07. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 23062017123256.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 16. 06. 2017
  datum sejmutí: 03. 07. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 22062017134851.pdf
 • Výběrové řízení na místo: Vedoucí odboru rozvoje a investic
  vyvěšeno dne: 22. 06. 2017
  datum sejmutí: 07. 07. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-sever
  ikonka 22062017133210.pdf
 • Výběrové řízení č. 31/2017 na místo referent/referentka odboru stavebního
  vyvěšeno dne: 21. 06. 2017
  datum sejmutí: 17. 07. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-sever
  ikonka 21062017143446.pdf
 • Výběrové řízení č. 30/2017 na místo referent/referentka odboru stavebního
  vyvěšeno dne: 21. 06. 2017
  datum sejmutí: 10. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-sever
  ikonka 21062017143103.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení správního řízení-"Úpravy dopravního značení ul. Zámecká II"
  vyvěšeno dne: 21. 06. 2017
  datum sejmutí: 10. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 21062017092131.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení správního řízení-"Úpravy dopravního značení ul. Nad Topoly"
  vyvěšeno dne: 16. 06. 2017
  datum sejmutí: 03. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 16062017132247.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení správního řízení-"Úpravy dopravního značení ul. Zámecká"
  vyvěšeno dne: 16. 06. 2017
  datum sejmutí: 03. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 16062017132117.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení správního řízení-"Úpravy dopravního značení ul. Blümlova"
  vyvěšeno dne: 16. 06. 2017
  datum sejmutí: 03. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 16062017131038.pdf
 • Výběrové řízení na místo: referent odboru územního a stavebního řízení
  vyvěšeno dne: 14. 06. 2017
  datum sejmutí: 14. 07. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 14062017161736.pdf
 • Výběrové řízení na místo technik/čka odboru rozvoje a investic
  vyvěšeno dne: 13. 06. 2017
  datum sejmutí: 04. 07. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-sever
  ikonka img114.pdf ikonka img113.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení úz. řízení - "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl. n."
  vyvěšeno dne: 13. 06. 2017
  datum sejmutí: 29. 06. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-jih, stavební úřad
  ikonka 2016-10212.pdf ikonka prilohy_10212.pdf
 • Výběrové řízení na místo: vedoucí Odboru správního
  vyvěšeno dne: 12. 06. 2017
  datum sejmutí: 07. 07. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Jundrov
  ikonka Jundrov - vedoucí OS.pdf
 • Výběrové řízení na místo: úředník/úřednice odboru majetkového-prodloužení
  vyvěšeno dne: 12. 06. 2017
  datum sejmutí: 10. 07. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka img077.pdf
 • Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Kuřim
  vyvěšeno dne: 31. 05. 2017
  datum sejmutí: 11. 08. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 31052017152330.pdf
 • Veřejná vyhláška - Návrh Změny zadání změn ÚPmB 43. soubor a změn Z 2011, 2012 v části změny B65/15-0
  vyvěšeno dne: 31. 05. 2017
  datum sejmutí: 03. 07. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, OÚPR
  ikonka 31052017133703.pdf
 • Výběrové řízení na místo - veřejné služby (se zaměřením na správu veřejných ploch, veřejnou zeleň, hřiště, sportoviště)
  vyvěšeno dne: 29. 05. 2017
  datum sejmutí: 26. 06. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 29052017155831.pdf
 • Výběrové řízení na místo referenta - předsedu/kyni přestupkové komise
  vyvěšeno dne: 22. 05. 2017
  datum sejmutí: 30. 06. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 22052017143635.pdf
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
  vyvěšeno dne: 27. 02. 2017
  datum sejmutí: 28. 02. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno,OVV
  ikonka 27022017102740.pdf
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2016
  vyvěšeno dne: 23. 01. 2017
  datum sejmutí: 24. 01. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 23012017124821.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno