Úřední deska

 • Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení-Napojení průmyslové zóny Chrlice
  vyvěšeno dne: 18. 07. 2018
  datum sejmutí: 03. 08. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 18072018132822.pdf
 • Výběrové řízení: referent odboru stavebního a všeobecného
  vyvěšeno dne: 11. 07. 2018
  datum sejmutí: 27. 07. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Nový Lískovec
  ikonka 11072018163751.pdf
 • Výběrové řízení: referent/referentka - technik/technička odboru školství a kultury
  vyvěšeno dne: 11. 07. 2018
  datum sejmutí: 27. 07. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-sever
  ikonka 11072018163618.pdf
 • Výběrové řízení: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  vyvěšeno dne: 11. 07. 2018
  datum sejmutí: 27. 07. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-sever
  ikonka 11072018163355.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 11. 07. 2018
  datum sejmutí: 27. 07. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 11072018163138.pdf
 • Výběrové řízení: referent územního a stavebního řízení, úředník - zástup za mateřskou dovolenou
  vyvěšeno dne: 04. 07. 2018
  datum sejmutí: 23. 07. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-střed
  ikonka 04072018134112.pdf
 • Oznámení stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice pro volební období 2018-2022
  vyvěšeno dne: 29. 06. 2018
  datum sejmutí: 20. 08. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 29062018112926.pdf
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků
  vyvěšeno dne: 18. 06. 2018
  datum sejmutí: 20. 09. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 18062018085305.pdf
 • Stanovení potřebného počtu podpisů na petici pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice konané v roce 2018
  vyvěšeno dne: 15. 06. 2018
  datum sejmutí: 20. 08. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor všeobecný
  ikonka Potřebný počet podpisů na petici.pdf
 • Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku pozemků včetně stavby v k.ú. Ponava
  vyvěšeno dne: 07. 06. 2018
  datum sejmutí: 10. 08. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 07062018134245.pdf
 • Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku pozemků včetně stavby v k.ú. Ponava
  vyvěšeno dne: 07. 06. 2018
  datum sejmutí: 10. 08. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 07062018134245.pdf
 • Informační povinnost ve smyslu čl.13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) ze dne 27.4.2016 - GDPR
  vyvěšeno dne: 24. 05. 2018
  datum sejmutí: 24. 05. 2038
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka Informační povinnost - GDPR.pdf
 • Výroční zpráva 2017 - poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2018
  datum sejmutí: 30. 01. 2019
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor všeobecný
  ikonka 29012018092845.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno