Úřední deska

 • Dispozice s majetkem - k.ú. Trnitá, CITY SPORTS, s.r.o.
  vyvěšeno dne: 16. 03. 2018
  datum sejmutí: 03. 04. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Majetkový odbor
  ikonka 16032018131142.pdf
 • Konkurz - ředitel/ka MŠ, ředitel/ka ZŠ
  vyvěšeno dne: 15. 03. 2018
  datum sejmutí: 30. 03. 2018
  oznamovatel: Rada města Brna
  ikonka 15032018143233.pdf
 • Dispozice s majetkem - v objektu Zdrav. zařízení Zahradníkova 2/8
  vyvěšeno dne: 15. 03. 2018
  datum sejmutí: 31. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Majetkový odbor
  ikonka 15032018142235.pdf
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Návsi - Holásky
  vyvěšeno dne: 13. 03. 2018
  datum sejmutí: 29. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 13032018113026.pdf
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Okrajová, K Lázinkám, Blümlova
  vyvěšeno dne: 13. 03. 2018
  datum sejmutí: 29. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 13032018112634.pdf
 • Vodoprávního řízení - splašková kanalizace Davídkova, MČ Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 08. 03. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, OVLHZ
  ikonka 09032018083809.pdf
 • Záměr MČ Brno-Chrlice propachtovat svěřený nemovitý majetek
  vyvěšeno dne: 07. 03. 2018
  datum sejmutí: 23. 03. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice, ÚMČ
  ikonka 07032018124004.pdf
 • Záměr prodeje nemovitosti -areál bývalého stavebního učiliště v Brně-Chrlicích
  vyvěšeno dne: 08. 03. 2018
  datum sejmutí: 04. 05. 2018
  oznamovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor majetkový
  ikonka 08032018111058.pdf
 • Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Ctiradova, Zámecká
  vyvěšeno dne: 06. 03. 2018
  datum sejmutí: 21. 03. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 06032018114451.pdf
 • Výběrové řízení organizační referent/ka
  vyvěšeno dne: 02. 03. 2018
  datum sejmutí: 21. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, ORGO
  ikonka 02032018100058.pdf
 • Výběrové řízení na místo rodinná asistentka na úseku sociálně-právní ochrany děti
  vyvěšeno dne: 02. 03. 2018
  datum sejmutí: 23. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, ORGO
  ikonka 02032018094609.pdf
 • Výběrové řízení na místo rodinná asistentka na úseku sociálně-právní ochrany děti
  vyvěšeno dne: 02. 03. 2018
  datum sejmutí: 23. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, ORGO
 • Zahájení zjišťovacího řízení ke sběru, výkupu a využívání staveních odpadů
  vyvěšeno dne: 23. 02. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP
  ikonka 26022018143802.pdf
 • Veřejná vyhláška - Změna místní úpravy provozu ul. Výspa
  vyvěšeno dne: 23. 02. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka Výspa Tovární.pdf
 • Veřejná vyhláška - změna místní úpravy provozu ul. E. Macha, Hasičská zbrojnice
  vyvěšeno dne: 23. 02. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka E. Macha. has. zbroj.pdf
 • Veřejná vyhláška - Změna místní úpravy provozu ul. Zámecká
  vyvěšeno dne: 23. 02. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka Zámecká.pdf
 • Změna organizace dopravy ul. K Lázinkám
  vyvěšeno dne: 23. 02. 2018
  datum sejmutí: 26. 03. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 20180223123800536.pdf
 • Výběrové řízení: referent/ka odboru veřejných služeb, úředník/úřednice odboru majetkového
  vyvěšeno dne: 15. 02. 2018
  datum sejmutí: 23. 03. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 15022018123935.pdf
 • Výroční zpráva 2017 - poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2018
  datum sejmutí: 30. 01. 2019
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor všeobecný
  ikonka 29012018092845.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno