Úřední deska

 • Opatření obecné povahy - bobr evropský
  vyvěšeno dne: 18. 12. 2017
  datum sejmutí: 03. 01. 2018
  oznamovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP
  ikonka 18122017083330.pdf
 • Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení správního řízení-Úpravy dopravního značení
  vyvěšeno dne: 14. 12. 2017
  datum sejmutí: 02. 01. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Tuřany, odbor stavební a technický
 • Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volba prezidenta ČR
  vyvěšeno dne: 13. 12. 2017
  datum sejmutí: 29. 12. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice, ÚMČ
  ikonka 13122017071517.pdf
 • Svolání 26/VII. mimořádného zasedání ZMČ Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 12. 12. 2017
  datum sejmutí: 20. 12. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 12122017103606.pdf
 • Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR
  vyvěšeno dne: 11. 12. 2017
  datum sejmutí: 15. 01. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice
  ikonka 18122017082321.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 07. 12. 2017
  datum sejmutí: 27. 12. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 07122017110138.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 04. 12. 2017
  datum sejmutí: 20. 12. 2017
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 04122017165356.pdf
 • Rozhodnutí-Územní rozhodnutí-Hydrovrty
  vyvěšeno dne: 01. 12. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor stavební
  ikonka 01122017130711.pdf
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 - ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3
  vyvěšeno dne: 01. 12. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Základní a mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3
  ikonka 01122017124751.pdf
 • Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019-2020 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3
  vyvěšeno dne: 01. 12. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Základní a mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3
  ikonka 01122017124406.pdf
 • Návrh ročního plánu čerpání ÚSC za MŠ Brno, Šromova 55, příspěvkovou organizaci na rok 2018
  vyvěšeno dne: 01. 12. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Mateřská škola Brno, Šromova 55
  ikonka 01122017125028.pdf
 • Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018-2020 -  MŠ Šromova 55
  vyvěšeno dne: 01. 12. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Mateřská škola Brno, Šromova 55
  ikonka 01122017124930.pdf
 • Veřejná vyhláška-Stavební povolení- Rebešovická, prodloužení stoky A1
  vyvěšeno dne: 30. 11. 2017
  datum sejmutí: 18. 12. 2017
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 30112017134901.pdf
 • Výběrové řízení na místo: referent odboru územního a stavebního řízení
  vyvěšeno dne: 28. 11. 2017
  datum sejmutí: 31. 12. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 28112017125907.pdf
 • Výběrové řízení na místo: úředník/úřednice odboru majetkového
  vyvěšeno dne: 28. 11. 2017
  datum sejmutí: 22. 12. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 28112017125621.pdf
 • Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
  vyvěšeno dne: 10. 11. 2017
  datum sejmutí: 30. 01. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Chrlice, ÚMČ
  ikonka Volba prezidenta - Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
 • Výběrové řízení: úředník/úřednice odboru majetkového
  vyvěšeno dne: 07. 11. 2017
  datum sejmutí: 22. 12. 2017
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 07112017111428.pdf
 • Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Líšeň
  vyvěšeno dne: 31. 10. 2017
  datum sejmutí: 12. 01. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 31102017130638.pdf
 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na odstranění a ořez dřevin
  vyvěšeno dne: 24. 10. 2017
  datum sejmutí: 31. 12. 2017
  oznamovatel: E.ON ČR, s.r.o., Brno
  ikonka 24102017093159.pdf
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
  vyvěšeno dne: 27. 02. 2017
  datum sejmutí: 28. 02. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno,OVV
  ikonka 27022017102740.pdf
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2016
  vyvěšeno dne: 23. 01. 2017
  datum sejmutí: 24. 01. 2018
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 23012017124821.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno