Úřední deska

 • Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ul. Pod Hejdou
  vyvěšeno dne: 22. 05. 2018
  datum sejmutí: 07. 06. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 22052018130131.pdf
 • Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Blümlova
  vyvěšeno dne: 17. 05. 2018
  datum sejmutí: 04. 06. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka BS_Morava_-_Blumlova_29.pdf
 • Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemních komunikacích Ernsta Macha, Jana Broskvy
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 01. 06. 2018
  oznamovatel: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  ikonka 16052018134147.pdf
 • Výběrové řízení: vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 08. 06. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
  ikonka 16052018113240.pdf
 • Výběrové řízení: řidič pečovatelské služby
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 08. 06. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Bystrc
  ikonka 16052018113019.pdf
 • Výběrové řízení: pracovník v sociálních službách
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 31. 05. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Bystrc
  ikonka 16052018112900.pdf
 • Výběrové řízení ÚMČ Brno-Líšeň: sociální pracovnice
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 15. 06. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Líšeň
  ikonka 16052018112327.pdf
 • Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
  vyvěšeno dne: 16. 05. 2018
  datum sejmutí: 01. 06. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 16052018111918.pdf
 • Záměr na prodej nemovitého majetku státu - k.ú. Valtice
  vyvěšeno dne: 14. 05. 2018
  datum sejmutí: 30. 05. 2018
  oznamovatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Břeclav
  ikonka 14052018104329.pdf
 • Vyhlášení konkurzních řízení na ředitel/ky MŠ Brno, Synkova 24 a ZŠ Brno, Gajdošova 3
  vyvěšeno dne: 10. 05. 2018
  datum sejmutí: 24. 05. 2018
  oznamovatel: Rada města Brna
  ikonka 10052018133125.pdf
 • Veřejná vyhláška-Seznámení s podklady pro rozhodnutí a výzva účastníkům řízení k uplatnění vyjádření - "Přestavba železničního uzlu Brno"
  vyvěšeno dne: 10. 05. 2018
  datum sejmutí: 28. 05. 2018
  oznamovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, od. stavebního řádu
  ikonka 10052018132718.pdf
 • Veřejná vyhláška -hromadný předpis k nahlédnutí-Daň z nemovitých věcí na rok 2018
  vyvěšeno dne: 27. 04. 2018
  datum sejmutí: 28. 05. 2018
  oznamovatel: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
  ikonka 27042018131958.pdf
 • Vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku v k.ú. Starý Lískovec
  vyvěšeno dne: 27. 04. 2018
  datum sejmutí: 22. 06. 2018
  oznamovatel: Statutární město Brno, MMB, majetkový odbor
  ikonka 27042018131613.pdf
 • Výběrové řízení: úředník/úřednice odboru majetkového
  vyvěšeno dne: 11. 04. 2018
  datum sejmutí: 31. 05. 2018
  oznamovatel: ÚMČ Brno-Královo Pole
  ikonka 11042018084423.pdf
 • Výroční zpráva 2017 - poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2018
  datum sejmutí: 30. 01. 2019
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice, Odbor všeobecný
  ikonka 29012018092845.pdf
 • Kontaktní údaje Městské části Brno-Chrlice
  vyvěšeno dne: 29. 01. 2016
  datum sejmutí: 29. 01. 2026
  oznamovatel: Úřad městské části Brno-Chrlice
  ikonka 29012016110414.pdf

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno