Rada MČ

Rada je výkonným orgánem MČ v samostatné působnosti. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu MČ a má 5 členů. Jednání rady je neveřejné. Radě je mj. vyhrazeno:

  • zabezpečovat hospodaření dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem,
  • plnit úkoly zřizovatele nebo zakladatele práv osob,
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva MČ nebo komisemi rady MČ,
  • stanovit rozdělení pravomocí v úřadu MČ, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení úřadu MČ,
  • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

zákon o obcích - rada
 

Složení Rady MČ Brno-Chrlice
jméno funkce kandidátní listina
Ing. Lukáš Fila starosta MČ ANO 2011
Ing. Miloš Paleček člen RMČ ANO 2011
Mgr. & Mgr. Ivo Přikryl člen RMČ ČSSD
Leopold Šrom místostarosta MČ "A CO BRNO?"
Radek Wagner člen RMČ "A CO BRNO?"

MČ - městská část
RMČ - rada městské části
 

Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Chrlice v roce 2018
 10. ledna 16. května  10. října
 24. ledna  30. května  
 7. února  13. června  
 28. února  27. června  
 14. března  18. července  
 28. března  8. srpna  
 11. dubna  5. září  
 2. května  26. září  

zápis RMČ

 
Kronikář MČ
Mgr. Jitka Růžičková 


Komise rady MČ

Komise rady MČ jsou iniciativní a poradní orgány rady MČ, jíž jsou také odpovědné. Byly zřízeny tyto komise:
- Bytová komise
- Komise dopravní a bezpečnostní
- Komise informatiky
- Komise kultury a školství
- Komise povodňová
- Komise stavební a investiční
- Komise životního prostředí a technických sítí

Bytová komise 
předseda  Radek Wagner  
členové
 
 Ing. Miloš Paleček  
 Tomáš Mikulík  
 Ludmila Velanová  
 Petr Matoušek  
   
   

Komise dopravní a bezpečnostní
předseda  Leopold Šrom  
členové  Jaroslav Černý  
 Jan Růžička  

Komise informatiky
předseda  Martin Mašek  
členové  Miloslav Vránek  
 Ing. Tomáš Florián  

Komise kultury a školství
předsedkyně  Olga Střihavková  
členové  Bc. Ivana Telecká  
 Věra Černá  
 Mgr. Drahomíra Floriánová  
 Petra Putnová  

Komise povodňová
předseda  Ing. Lukáš Fila  
členové  místopředseda komise - Leopold Šrom  
 tajemnice komise - Ing. Ilona Kaštanová  
 Mgr. Ivo Přikryl  
 Radek Wagner  
 Martin Prokeš  
 Petr Matoušek  


Komise stavební a investiční
předsedkyně  Ing. Radmila Hanáková  
členové  Ladislav Ševela  
 Ing. Vladimír Kučera  
 Mgr. Ivo Přikryl
 Ing. Pavel Novák
 

Komise životního prostředí a technických sítí
předsedkyně  Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.  
členové  Martin Bajnok  
 Petr Chumchal  oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno