Zastupitelstvo MČJe nejvyšším orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje o věcech v samostatné působnosti a má 15 členů. Zasedání zastupitelstva svolává starosta MČ v předem stanovených termínech. V naléhavých případech je svoláno mimořádné zasedání. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zastupitelstvu je mj. vyhrazeno:

Kompletní pravomoci zastupitelstva městské části jsou uvedeny v článku 11 Statutu města Brna.

zákon o obcích - zastupitelstvo
Složení Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice
jméno funkce kandidátní listina
Ing. Lukáš Fila starosta MČ
ANO 2011
Jarmila Musilová členka ZMČ ANO 2011
Ing. Miloš Paleček člen RMČ ANO 2011
Václav Šik člen ZMČ ANO 2011
Martin Prokeš člen ZMČ Pro rozvoj Chrlic
Mgr. Monika Sklenářová členka ZMČ Pro rozvoj Chrlic
Bc. Ivana Telecká členka ZMČ Pro rozvoj Chrlic
Mgr. Aleš Zbořil člen ZMČ Pro rozvoj Chrlic
Marek Honzák člen ZMČ KDU - ČSL
Ing. Jaroslav Hunkes člen ZMČ KDU - ČSL
MUDr. Bohumila Rothová členka ZMČ KDU - ČSL
Petr Matoušek člen ZMČ "A CO BRNO?"
Leopold Šrom místostarosta MČ "A CO BRNO?"
Radek Wagner člen RMČ "A CO BRNO?"
Mgr. & Mgr. Ivo Přikryl člen RMČ ČSSD
MČ - městská část
ZMČ - zastupitelstvo městské části
RMČ - rada městské části
FV - finanční výbor
KV - kontrolní výbor

Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v roce 2018
21. února 27. června  
25. dubna 19. září  

Jednací řád ZMČ

zápis ZMČ


Výbory zastupitelstva MČ
Výbory zastupitelstva MČ jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. Plní úkoly, které jim zastupitelstvo uloží, předkládají své návrhy a stanoviska a jemu jsou ze své činnosti odpovědné. Podle zákona musí zastupitelstvo vždy zřídit finanční a kontrolní výbor. Výbory jsou nejméně tříčlenné, předseda je vždy člen zastupitelstva a jejich členové nemohou být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.


Finanční výbor
předsedkyně Jarmila Musilová
členové Ing. Marek Novotný
Mgr. & Mgr. Ivo Přikryl
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ,
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo MČ.
       

Kontrolní výbor
předseda Václav Šik
členové Marek Honzák
Michal Rovenský

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem MČ na úseku samostatné působnosti,
  • plní další úkoly jimiž je pověřilo zastupitelstvo MČ.oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno