Dětská a víceúčelová hřiště

 
V naší městské části se nalézá několik dětských a víceúčelových hřišť. Jejich umístění, vybavenost a popis naleznete níže.

Seznam hřišť - odkaz na přehledovou mapu

rychlé odkazy:
- Jánošíkova
- K Lázinkám
- Nad Topoly
- Pěkná 1 
- Pěkná 2
Šromova
- V Rejích


Kde naleznete v MČ hřiště a jaká je jejich vybavenost
název hřiště vybavenost provozní řád
Jánošíkova děti: věž se šplhacími prvky a skluzavkou, houpačka s plošinou, vahadlová houpačka, pískoviště s rohovými sedátky
mobiliář: lavičky, odpadkový koš
zde
   
 
K Lázinkám děti: věž se skluzavkou, řetězová houpačka 2x, pískovištěvahadlové houpačky
mobilář: lavičky, odpadkový koš
zde
 
Nad Topoly hřiště: malá kopaná, koše na košíkovou
povrch: umělý
děti: řetězová houpačka 2x, pískoviště, kladina - jezevčík
mobiliář: lavičky, stojany na kola, odpadkové koše
zde
Pěkná 1 hřiště: malá kopaná, koše na košíkovou, betonový stůl na ping-pong
děti: pískoviště
mobiliář: odpadkový koš, lavičky, stojany na kola
 zde
     
Pěkná 2 děti: věž se skluzavkou a mostky, řetězová houpačka 2x,řetězový šplhací prvek, hrazda,lanový můstek, hrací prvek ze špalků
mobiliář: odpadkový koš, lavičky
zde
     
   
Šromova hřiště: betonový stůl na ping-pong
děti: věž se skluzavkou a řetězovou houpačkou
mobiliář: lavičky
zde
 V Rejích hřiště: malá kopaná, koše na košíkovou, stojany na hrací síť
povrch: asfalt
děti: vahadlové houpačky, pískoviště, kolébačka
mobiliář: lavičky
 zde
     oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno