Klub důchodců

Historie:

Klub důchodců byl založen v roce 1969, první dokumentace z roku 1990.

Současnost:

Spolek má 64 členů.

Činnost:

Členské schůze s osvětovými přednáškami, pořádání zájezdů, společenské zábavy , navázání spolupráce s důchodci obce Krajné (Slovenská republika)


duchodci.jpg

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno