Klub žen

Klub žen řídí 9 členný výbor, počet členek 125, předsedkyně Věra Černá.

Výbor Klubu žen
předsedkyně Černá Věra verracerna@seznam.cz
místopředsedkyně Přichystalová Marie prichystalova@esbrno.cz
finanční hospodářka Zadáková Hana zadakova.hanka@seznam.cz
jednatelka Vránková Helena vrankova@atlas.cz
ostatní členky Guryčová Božena
Kolegarová Vladimíra
Letzingerová Hana
Semmlerová Jana
Ševelová Eva
Švarcová Jiřina

Výbor se schází jednou měsíčně, kde projednává všechny připravované akce. Jednou ročně je členská schůze a jednou předvánoční posezení. Tato setkání nejsou jen organizační, ale také poučná a zábavná. Bývají na nich různé přednášky a ukázky týkající se např. krojů, kosmetiky, zdraví, aranžování, osobní bezpečnosti, promítání fotografií...
Žádná z těchto činností by se nemohla uskutečňovat bez vydatné podpory sponzorů a Radnice městské části Brno-Chrlice.
V současnosti je v zájmovém neziskovém sdružení registrováno 125 členek a je tedy předpoklad, že tato dlouholetá tradice nezanikne a bude mít i v budoucnu stále dost následovnic.
 

Činnost:

Kromě Krojovaných slavností v září ženy pořádají výstavky, Pálení Čarodějnic, pro děti Mikulášskou besídku, Karneval, podílí se na organizaci Dětského dne, dvakrát ročně se koná členská schůze s pohoštěním, přednáškou. Každým rokem se uskuteční zajímavé zájezdy.

Historie

    Na popud národního výboru byl v r. 1970 založen Československý svaz žen. Výbor měl 13 členek a první předsedkyní byla Drahomíra Šmerdová. Zapsáno bylo 90 žen a členské příspěvky se platily ve výši 10,- Kč. Čas sedmdesátých let byl úplně jiný, než je ten dnešní. Byla to doba nepovinně povinných závazků, které se na každé čtvrtletní členské schůzi zodpovědně a důsledně hodnotily. To ale nebránilo nadšení a ochotě členek zúčastňovat se všech akcí během roku.
    Běžný „pracovní“ rok začínal pravidelně sobotním maškarním plesem pro dospělé a v neděli odpoledne pro děti. Než roztály poslední zbytky sněhu, byla již dávno domluvena brigáda na úklid veřejných prostranství v celé obci. Pro zkrášlení Chrlic se pokračovalo vysazováním stromků a keřů. V zasedací místnosti národního výboru se pořádaly kurzy šití, pletení a dalších ručních prací.
    V prostorách školní jídelny se peklo cukroví, perníky, zdobily dorty, míchaly nápoje, vařila se káva. Na ukázku i ochutnávku se připravovaly chlebíčky, jednohubky, pomazánky, saláty. Velký úspěch zaznamenaly také burzy dětského oblečení a sportovních potřeb.
    ČSŽ nežil jen prací, ale i zábavou. Každoročně se jezdilo na zájezdy a jeden z prvních vedl na Pustevny.  Následovaly další po celé naší republice, doslova a do písmene od Šumavy k Tatrám. Několikrát se vyjelo i za hranice naší vlasti – do Maďarska, Polska, Sovětského svazu... Na jednom z těchto zájezdů padl návrh na uskutečnění Babských hodů. Od myšlenky ke skutku neuplynulo mnoho vody a první sobotu v září roku 1979 se již vesele tancovalo pod májí. Tak byla založena nová tradice, která s větší či menší účastí trvá dodnes. V roce 2001 se Babské hody změnily na Krojované slavnosti. Důvodem byl stále se snižující počet žen a dívek ochotných obléci kroj. Touto změnou vznikla možnost i pro mužské zájemce a milovníky folkloru.
    Krojované slavnosti  se pořádají jednou do roka. Výjimku tvořil rok 2000, kdy proběhly hody dvakrát. Kromě Babských to byly Hody tisíciletí, které inicioval výbor Klubu žen Chrlice. V sobotu 24. června 2000 odpoledne se paprskovitě sešly krojované průvody na hřišti v sousední obci Holásky. Byly to pestrobarevné průvody z Chrlic, Holásek, Tuřan, Brněnských Ivanovic a Dvorsk. Nastrojené stárky doprovázely neméně vyšňořené koňské povozy. Krojovaných účastníků bylo několik set a k tanci střídavě hrály dvě dechové kapely. Tato ojedinělá akce měla velký úspěch a lidé na ni stále rádi vzpomínají.
    Aby se každoroční Krojované slavnosti vydařily, pracuje se na nich již od jara. Musí se objednat kroje, zajistit hudba, občerstvení, rozmarýny a mnoho dalších jiných nezbytných úkolů. Jeden celý prázdninový víkend věnuje klubový výbor pečení a zdobení medových perníčků. Tyto se pak s velkou oblibou rozdávají přítomným dětem a obyvatelům Ústavu sociální péče pro nevidomé. Ve čtvrtek před slavnostmi se zdobí rozmarýny, v pátek zase máj, připravuje se venkovní taneční areál, pečou koláče. V sobotu dopoledne chodí stárky s voňavou rozmarýnou zvát spoluobčany na odpolední program a večerní zábavu. Po obědě se všichni sejdou na chrlickém náměstí před radnicí, kde po žádosti hlavní stárky starosta městské části předá hodové právo. Pestrý průvod projde Chrlicemi a směřuje pod máj. Krojované slavnosti zakončuje večerní zábava, pokud je předčasně neukončí déšť.
    Třicáté výročí slavností ozvláštnila a zpestřila velice vydařená výstava historie hodů.
    V roce 1994 se sice změnil název na Klub žen, zájmová činnost však zůstala v podstatě stejná. I nadále se organizují dětské maškarní plesy, pomáháme při ostatkách, na dětském dnu, klub také pořádá Pálení čarodějnic, novější Dýňobraní, dlouhodobé Krojované slavnosti, Mikulášské odpoledne...
    Mezi oblíbené aktivity Klubu žen patří také zájezdy. Účastníci si určitě rádi připomenou betlémy v Třešti, koupání v termálech, otáčivé divadlo v Českém Krumlově, koncert v zámecké zahradě v Lysicích, festival duchů a strašidel v Bojnici, Krakow s blízkými solnými doly, Solnou komoru v Rakousku, Korutany, Maďarsko, Prahu...
    Klub žen nezapomíná ani na své členky při jejich životním jubileu.

Klub-zen.jpg

oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno