Třídíme odpad


 Na této stránce najdete informace o třídění odpadu a umístění kontejnerů v náší městské části. Celá stránka je kvůli přehlednosti a rychlejší orientaci rozdělena do několika sekcí:
- třídění odpadu v Brně - sklo, PET, papír, textil
- kde najít kontejnery na tříděný odpad
- Sběrné středisko odpadů
- složení běžné popelnice
jak třídit odpad - plasty, papír, sklo, kartony
- kompostér - co do něj patří?
- kam s tím - příklady
- mýty o třídění odpadu
- značky na obalech
- zajímá Vás, co se s odpady dále děje?
- zahrejte si hru, ve které musíte správně třídit odpad - vyberte si nádobu a třiďte


Složení běžné popelnice (tedy pravděpodobně tak vypadá i ta vaše)
Složení běžné popelnice (tedy pravděpodobně tak vypadá i ta vaše)
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však
odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.
na začátek


PET - žluté nádoby

Bezpečně sem můžete vhazovat:

- PET láhve
- krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
- hliníkové plechovky od nápojů
 
Následující věci sem rozhodně nepatří:
- kelímky od jogurtů
- misky a fólie z baleného ovoce
- obaly od sušenek, bonbonů apod.
- plastové tašky, v nichž si nosíte nákupy z obchodu
- pytlíky, do kterých si v obchodě berete rohlíky, ovoce ...
- obaly od spotřebičů - polystyrenové díly
- obaly od CD (ne samotné disky)
- podlahové krytiny, trubky
- koberce
- obaly od olejů (i potravinářských)
- silně zněčištěné obaly od jídla
- obaly od nebezpečných látek, barev chemikálií
na začátek


Papír - modré nádoby

Bezpečně sem můžete vhazovat:
- noviny
- časopisy
- kancelářský papír
- reklamní letáky
- knihy
- sešity
- krabice
- lepenka
- kartón
- papírové obaly (např. sáčky)

Následující věci sem rozhodně nepatří:
- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
- uhlový a voskovaný papír
- použité plenky a hygienické potřeby
na začátekSklo - zelené nádoby

Pozor - třiďte zvlášť bílé a zvlášť barevné sklo podle popisu na kontejneru.

Bezpečně sem můžete vhazovat:
- lahve od vína
- nevratné lahve od piva, minerálek, limonád ...
- nádoby z barevného skla
- tabulkové sklo (to patří do zeleného kontejneru, ne do bílého!)

Následující věci sem rozhodně nepatří:
- porcelán
- drátosklo
- varné sklo - jedná se o speciálně upravené skolo (patří do směsné odpadu)
- monitory televizí a počítačů
- zrcadlo
- automobilové sklo
- lahvičky od léků
- zářivky a výbojky - obsahují těžké kovy

Zbytečné skládkování...
- na skládkách u nás končí skoro 50 tisíc tun skleněných obalů ročně
- přitom lze sklo recyklovat prakticky do nekonečna, aniž by (narozdíl od papíru) ztrácelo na kvalitě
na začátek


Kartony - oranžové nádoby

Nápojové kartony je možné dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostaním odpadem v popelnici.
- pokud z nápojového kartonu dopijete nápoj, vypláchněte obal troškou vody, rozložte rohy a stlačte jej, abyste zmenšili jeho objem
- do kontejnerů odkládejte pouze kartony stalčené a beze zbytků nápojů
na začátek

 

Kam s tím - příklady
autovraky určená autovrakoviště, některé části do kovošrotů
CD nosiče směsný odpad
CD - plastový obal směsný odpad 
elektrotechnika počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr
chemikálie, motorové oleje a barvy sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů
Pozor, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD!
plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity") směsný odpad 
keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo směsný odpad
kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
léky lékárna
oblečení charitativní společnosti
pneumatiky prodejce, sběrný dvůr
polystyren pěnový směsný odpad
stavební sutě sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)
železný šrot výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr

Potřebujete více příkladů? Zkuste kliknout zde.
na začátek

Mýty o třídění odpadu
uzávěry a etikety z PETek se musí odstranit V některých experimentálních případech se zkouší třídění i tímto způsobem, tj. že se oddělují i vršky. S tím se ale jen tak nesetkáte. Při drcení a praní materiálu PET jsou tyto příměsy odstraněny. Tažte vhazujte sešláplé PETky do kontejneru i s uzávěry.
kelímky od jogurtů se musí vymývat Slabé zůstatky určitě nevadí. Plasty se při recyklaci perou právě proto, aby se nečistot zbavily.
tento papír je recyklovaný a tento není Valnou část suroviny pro papírny představuje sběrový papír (až polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru). Většina papíru je proto vlastně recyklovaná, ať už ho tak výrobce označuje, nebo ne.
stejně se to sype na jednu hromadu Nikoli, po roztřídění se už jednotlivé materály nikdy nemíchají dohromady.
kontejnery na tříděný odpad jsou málokde Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 113 metrů.
je to jen módní výstřelek, který pomine Třídit odpady není nic módního - jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí od nepaměti.
jsem na třídění už starý, to je pro mladý Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
třídí málokdo Omyl, 2/3 Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.
kdo třídí odpad, musí častěji chodit ke kontejnerům Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.
třídění zabere doma spoustu místa Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma  třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.

na začátek

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy: 

materiál písmenný kód číselný kód
papír PAP 22
vlnitá lepenka PAP 20
hladká lepenka PAP 21
bílé sklo GL 70
zelené sklo GL 71
hnědé sklo GL 72
ocel FE 40
hliník ALU 41
dřevo FOR 50
polyethylentereftalát PET 1
polypropylén PP 5
polystyrén PS 6
polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
polyetylén (lineární) HDPE 2
kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
na začátek

Informace na této stránce byly převzaty z:
http://trid-odpad.falconis.cz
http://www.ekokom.cz
http://www.jaktridit.cz
http://www.sako.cz
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno