Volené orgány

Ve smyslu zákona č. 128/2000 sb. je městská část spravována:

dalšími volenými orgány městské části jsou:

volenými orgány jsou:

zákon o obcích
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno